top of page
Projektová dokumentace

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace pro pozemní stavby včetně návrhu nosných konstrukcí, vnějších plášťů, systémů vytápění atd.  a to zejména:

 • Dokumentace pro žádost o územní rozhodnutí, územní souhlas

 • Dokumentace pro ohlášení stavby

 • Dokumentace pro žádost o stavební povolení

 • Prováděcí projektová dokumentace

Dnes je pro stavby menšího rozsahu (např. stavba rodinného domu svépomocí) běžnou praxí zhotovovat pouze jednu dokumentaci, která je rozšířenou formou dokumentace pro stavební povolení a slouží jak pro spojené územní a stavební řízení, tak pro realizaci stavby.

V případě zájmu zpracováváme i dílčí součásti projektové dokumentace jako jsou:

 • Stavební část projektové dokumentace 

 • Studie denního osvětlení a oslunění

 • Projekt vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky

 • Projekt vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky

 • Projekt vytápění a vzduchotechniky

 • Projekt silnoproudé elektroinstalace

 • Projekt systému ochrany před bleskem

bottom of page